20 czerwca w Przedszkolu w Przykonie odbyła się uroczystość zakończenie roku szkolnego oraz pożegnanie kolejnej grupy absolwentów.

Zdjęcia z zakończenia roku szkolnego 6-latków

W tym dniu żegnaliśmy całkiem sporą grupę dzieci, które były z nami 3, a nawet 4 lata. Rozpoczynały one edukację jako 3-latki i przez cztery lata śledziliśmy ich postępy, widzieliśmy, jak rosły i się rozwijały.

Czas pobytu w przedszkolu, wspólnych zabaw, zajęć, podróży po porach roku i wycieczek szybko minął, aż nadszedł czas wakacji i pożegnań. W uroczystości związanej z pożegnaniem kolejnej grupy absolwentów Przedszkola w Przykonie uczestniczyli rodzice oraz zaproszeni goście. Po występach artystycznych 6–latki otrzymały pamiątkowe dyplomy wręczone przez Panią Ewę Dygas – zastępcę Wójta Gminy Przykona i Panią Dyrektor Joannę Woźniak – Skopińską. Przedszkolaki otrzymały także nagrody – niespodzianki ufundowane przez Radę Rodziców Przedszkola w Przykonie.

Wszystkim tegorocznym absolwentom naszego przedszkola życzymy spokojnych i radosnych wakacji, a od września sukcesów w nowej szkole.