3 lipca uczniowie klas ósmych poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty. W Zespole Szkół w Przykonie tegoroczny egzamin zdawało 30 uczniów. Maksymalny wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki uzyskała Kaja Jacaszek z klasy VIIIb.

Zdjęcia ze spotkania

Z tej okazji zorganizowano w szkole kameralne spotkanie, w którym, poza Kają, uczestniczyli: p. Joanna Woźniak-Skopińska – dyrektor Zespołu Szkół w Przykonie, p. Łukasz Sadłowski – wójt Gminy Przykona, p. Agnieszka Majtka – wicedyrektor Zespołu Szkół w Przykonie, p. Aneta Łysiak - wychowawczyni klasy VIIIb oraz rodzice Kai, państwo Jolanta i Remigiusz Jacaszkowie. Oprócz gratulacji Kaja otrzymała pamiątkową statuetkę oraz specjalne stypendium w wysokości 250 zł. Uczennicę do egzaminu z matematyki przygotowały p. Aneta Łysiak oraz p. Anna Marczyńska. 

Serdecznie gratulujemy Kai, życzymy jej dalszych sukcesów edukacyjnych oraz wspaniałych wakacji!