Dyrektor Zespołu Szkół w Przykonie: mgr Joanna Woźniak-Skopińska

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Przykonie: mgr Agnieszka Majtka

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Przykonie: mgr Katarzyna Brzychcy