Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przykonie bierze udział w Programie Ministerstwa Edukacji i Nauki - Laboratoria Przyszłości.

strona Programu Laboratoria Przyszłości na www.gov.pl

#LaboratoriaPrzyszłości
#LaboratoriaPrzyszlosci

W ramach projektu otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 103 800,00 zł. Dzięki temu tworzymy w szkole pracownię techniczną, wyposażamy sale w sprzęt audio i wzbogacamy bazę dydaktyczną szkoły.

Artykuły przedstawiające program:

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przykonie bierze udział w Programie Ministerstwa Edukacji i Nauki - Laboratoria Przyszłości (1 czerwca 2022)

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przykonie bierze udział w Programie Ministerstwa Edukacji i Nauki - Laboratoria Przyszłości (19 września 2022)