Zapraszamy do udziału w XIV Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Obcojęzycznej, który odbędzie się 20 maja 2024 w Szkole Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku. Uczeń recytuje wiersz w języku angielskim "Forgiven" napisany przez A. A. Milne, twórcę postaci Kubusia Puchatka.

Etap szkolny polega na nauczeniu się i recytacji dwóch zwrotek wiersza "Forgiven" do końca kwietnia 2024r. Uczeń zakwalifikowany na konkurs międzyszkolny recytuje cały wiersz, czyli 6 zwrotek.

Tekst wiersza:
https://allpoetry.com/poem/8518989-Forgiven-by-A.A.-Milne

Wymowa wiersza (od dwudziestej dziewiątej minuty i dziesiątej sekundy, 16-ty rozdział z tomu wierszy "Now We Are Six by A. A. Milne").
https://www.youtube.com/watch?v=T1IIGjgCsJU