Z ogromną przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przykonie uzyskała wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

#NPRCz

NPRCz 2.0

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa przypisanych do priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” to 12.000 zł, wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego – 3.000 zł.

Głównym celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

Otrzymane wsparcie przeznaczymy na zakup książek, będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz na promocję czytelnictwa.