Godziny trwania zajęć lekcyjnych oraz przerw w Szkole Podstawowej w Przykonie (pdf).