W związku z Zarządzeniem nr 110.1.33.2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. dotyczącym organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024, Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości Regulamin Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Regulamin Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2023/24 (pdf).