Plan zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Przykonie (pdf).