Od stycznia 2024 r. nastąpiła zmiana rachunków bankowych w Zespole Szkół w Przykonie.
Bankową obsługę będzie wykonywał: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna.

Numery właściwe do dokonywania wpłat na rzecz Zespołu Szkół w Przykonie są następujące:

Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie
60 1090 1229 0000 0001 5619 5390
wpłaty z tytułu opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu.

.......................................................................................

Zespół Szkół w Przykonie Szkoła Podstawowa w Przykonie
49 1090 1229 0000 0001 5619 5394
wpłaty z tytułu opłaty za żywienie uczniów w szkole podstawowej.