Działania związane z Dniem Bezpiecznego Internetu (A. Marczyńska, M. Łukasik, A. Waszkiewicz).

KONKURS INFORMATYCZNY „BEZPIECZNA PRZYGODA Z INTERNETEM” DLA UCZNIÓW KLAS V-VIII (Anna Marczyńska, Mirosław Łukasik, Anna Waszkiewicz).

Jak Mądrze i Bezpiecznie Spędzić Ferie w Sieci - inicjatywa w kl. IV, V, VI (Anna Waszkiewicz, Anna Marczyńska, Mirosław Łukasik).

Projekt OSEhero – inicjatywa w klasie 2a (Arleta Trzmielewska).