Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Edyta Kuźnicka.