Organizacja żywienia w Zespole Szkół w Przykonie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przykonie

Oferujemy obiady jednodaniowe w cenie – 5 zł.
- poniedziałek - zupa, 
- pozostałe dni tygodnia - drugie danie.

Obiady wydawane są w dwóch budynkach:
BUDYNEK A – (klasy V – VIII) podczas przerw: godz. 11.30, 12.35
BUDYNEK B – (klasy I – IV) podczas przerw: godz. 11.30, 12.35

Opłatę za obiady można dokonać bezpośrednio u intendenta do 9 dnia każdego miesiąca lub po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem (63 279 17 34) na konto: 
49 1090 1229 0000 0001 5619 5394
Po wyznaczonym terminie naliczane są odsetki zgodnie z ustawą.

Nieobecność dziecka zapisanego na obiady rodzic obowiązany jest zgłosić do intendenta do godz. 8.00 w danym dniu.

Przedszkole w Przykonie

Oferujemy: śniadania, obiady dwudaniowe oraz podwieczorek.
Cena wyżywienia:
    - śniadanie + obiad dwudaniowy – 8 zł
    - podwieczorek – 1 zł

Godziny wydawania posiłków: 
    - śniadanie: godz. 9.00 we wszystkich grupach przedszkolnych,
    - obiad: godz. 12.00 (budynek B), 12.30 (budynek C),
    - podwieczorek godz. 15.00 (budynek C).

Opłatę za żywienie rodzice dokonują na podstawie decyzji z naliczoną kwotą, którą należy odebrać do 10 dnia każdego miesiąca w sekretariacie budynku B Zespołu Szkół w Przykonie. 
Po odebraniu decyzji w ciągu 14 dni należy dokonać wpłaty na konto: 
60 1090 1229 0000 0001 5619 5390
Dokonując wpłaty należy podać: numer decyzji oraz imię i nazwisko dziecka, za wyżywienie którego dokonujemy wpłaty.