Statut Zespołu Szkół w Przykonie (pdf).

Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie (pdf).

Statut Zespołu Szkół w Przykonie Przedszkola w Przykonie (pdf).


Szkolny zestaw programów nauczania i wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023-2024 (pdf).

Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół w Przykonie realizowanego w roku szkolnym 2023/24 (pdf).

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Zespołu Szkół w Przykonie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie, rok szkolny 2023/24 (pdf).


Regulamin świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Przykonie (pdf).

Regulamin sprawowania opieki nad uczniami oraz dziećmi przedszkolnymi Zespołu Szkół w Przykonie w czasie dowozu i odwozu (pdf).