Instrukcja korzystania ze strony:
 
Jak posługiwać się stroną
Do wybierania informacji z danej dziedziny służy menu. Po wybraniu myszką danego punktu lub podpunktu menu i kliknięciu myszką na ekranie pojawia się odpowiedni dokument. W niektórych dokumentach w dolnej ich części znajdują się załączniki w postaci plików programów MS WORD lub w formacie PDF które można pobrać i otworzyć używając odpowiednich programów. 
 
Jak wyszukać informacje na stronie
W menu głownym Start, po lewej stronie, znajduje się menu Szukaj oraz pole wyszukiwania.
  
Mapa Serwisu
Zakładka menu nazwana "Mapą serwisu" przedstawia nam w dostępny sposób schemat poruszania się po serwisie w poszukiwaniu informacji.