Witamy na stronie Zespołu Szkół w Przykonie: przykona.edu.pl

Strona archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.przykona.edu.pl

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie:

Zarządzenie nr 12/2022 Dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie z dnia 8 listopada 2022r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu sprawowania opieki w czasie dowozu i odwozu (pdf).

Regulamin sprawowania opieki nad uczniami oraz dziećmi przedszkolnymi w czasie dowozu i odwozu (pdf).


Zarządzenie nr 8/2022 Dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie podjęcia działań w związku z wprowadzeniem na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugiego stopnia alarmowego BRAVO i trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) w Zespole Szkół w Przykonie (pdf).


Zarządzenie nr 5/2022 Dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie wprowadzenia Procedury na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych (pdf).

Procedura na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych (pdf). 


Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie z dnia 8 października 2019r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Przykonie (pdf).

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Przykonie (pdf).


Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Zespołu w Przykonie z dnia 13 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pełnienia dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli (pdf).

Regulamin pełnienia dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli (pdf).