Statut Zespołu Szkół w Przykonie Przedszkola w Przykonie (pdf).