Prezentacja na egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/24 (pdf).

Prezentacja na egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/24 (PowerPoint).