„Jest takie miejsc na mapie świata – Polska!
To moje miejsce, tutaj mocniej bije mi serce!”

11 listopada 1918 roku był bardzo szczęśliwym dniem dla wszystkich Polaków. Właśnie tego dnia po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Dlatego też każdego roku 11 listopada obchodzimy nasze święto narodowe – Święto Niepodległości.

Zdjęcia ze Święta Niepodległości w Przedszkolu

Od najmłodszych lat w przedszkolu uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli. Pielęgnując tradycje polskie 10 listopada, obchodziliśmy w naszym przedszkolu 105 rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Wszystkie dzieci uroczyście ubrane świętowały ten wyjątkowy dla nas Polaków dzień. Głównym celem prowadzonych zajęć w poszczególnych grupach było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych Polski. Dzieci uczyły się wiersza „Katechizm polskiego dziecka”, oglądały film edukacyjny „Polskie symbole narodowe”, wykonywały prace plastyczne: godło i flagę Polski, kotyliony, a także odśpiewały wraz z nauczycielami „Mazurka Dąbrowskiego”, przyłączając się tym samym do akcji „Szkoła do hymnu”.