Godziny dostępności nauczycieli Zespołu Szkół w Przykonie w roku szkolnym 2023/2024 (pdf).