Szanowni Uczestnicy Podsumowanie Akcji "Dzień bez Telefonu"

Chcielibyśmy serdecznie podziękować każdemu z Was za udział w naszej inicjatywie "Dzień bez Telefonu". Wasze zaangażowanie i gotowość do odłączenia się od cyfrowego świata na rzecz autentycznego życia są niezmiernie cenne.

Zdjęcia z Akcji "Dzień bez Telefonu"

Dzięki Waszemu udziałowi wspólnie stworzyliśmy dzień, który przyniósł nam nie tylko chwilę oderwania od ekranów, ale także głębsze zrozumienie roli, jaką technologia odgrywa w naszym codziennym życiu. Mamy nadzieję, że to doświadczenie pomogło Wam odkryć nowe perspektywy, budować bardziej świadome relacje z otoczeniem i zacieśnić więzi z najbliższymi oraz zainspirowało Was do refleksji nad waszymi codziennymi nawykami korzystania z technologii. Dziękujemy, że byliście częścią tego wyjątkowego dnia, wspólnie tworząc wartościowe wspomnienia i promując zdrową równowagę między światem wirtualnym a rzeczywistym.

Jeszcze raz dziękujemy za udział i zaangażowanie!

Z poważaniem,
Aleksandra Miller-Janicka
Edyta Kuźnicka
Tomasz Sobczak