Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój człowieka i utrzymanie przez niego dobrego stanu zdrowia. Bardzo istotne są właściwe nawyki i zwyczaje żywieniowe, które najczęściej kształtują się w wieku szkolnym. Co więcej odpowiedni sposób żywienia w okresie dzieciństwa pozwala na utrzymanie dobrego stanu zdrowia w dorosłym życiu.

Zdjęcia z projektu edukacyjnego "Wiemy, co jemy"

Tematy związane ze zdrowym odżywianiem i jego rolą w życiu człowieka stanowiły zasadniczą część projektu edukacyjnego „Wiemy, co jemy”, przeprowadzanego w klasie 2c przez pierwsze dwa tygodnie listopada. W trakcie podjętych działań klasa uczestniczyła w Europejskim Dniu Zdrowego Jedzenia i Gotowania, który obchodziliśmy 8 listopada. Święto zostało zainicjowane w 2007 roku przez Komisarza Unii Europejskiej. Jego celem jest promowanie zdrowego jedzenia wśród najmłodszych, spożywania regularnie posiłków oraz informowanie o konsekwencjach złej diety.

W ramach realizowanego projektu edukacyjnego „Wiemy, co jemy” w klasie odbyły się pogadanki  i inne formy zajęć, podczas których uczniowie poznali zasady zdrowego odżywiania. Dużą wagę przywiązano do śniadania, jako najważniejszego posiłku dnia. Jest ono źródłem energii potrzebnej nam do prawidłowego funkcjonowania. Ważne jest, by było dobrze skomponowane. Dlatego też uczniowie zorganizowali wspólne spożywanie śniadania podczas którego omówione zostały poszczególne jego składniki i ich wartości odżywcze. Uczniowie, pracując w grupach, wykonali plakaty przedstawiające piramidy zdrowego żywienia, które zostały omówione  i wyeksponowane w szkolnym korytarzu. Zwieńczeniem podjętych działań było wspólne upieczenie pysznego i zdrowego ciasta marchewkowego, które „zachęciło” wszystkich uczniów do jedzenia warzyw. 

Przeprowadzone lekcje miały na celu propagowanie dobrych nawyków żywieniowych i zmotywowanie uczniów do dbałości o spożywanie zdrowych posiłków, w szczególności śniadania– w domu i w szkole.