Samorząd Uczniowski składa nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.